Neuadd

Cartref > Neuadd

Mae modd llogi ystafelloedd ar gyfer digwyddiadau cymunedol, digwyddiadau preifat, cyfarfodydd a chynadleddau. Mae amrywiaeth o ddewisiadau ar gael o ran cynllun yr ystafell, gan gynnwys  gosod allan fel theatr, byrddau a chadeiriau neu osod allan ar gyfer cynhadledd lawn.  Mae cyfleusterau arlwyo ar gael neu gellir cael bwyd o Cegin Fron (byrbrydau, bwffe a phrydau llawn). Mae ein staff cyfeillgar yn sicr o ofalu fod pob digwyddiad, o bartion penblwydd teuluol i ddosbarthiadau ymarfer a gwleddoedd, dan reolaeth broffesiynol yn gyson, er mwyn cael digwyddiad llwyddiannus. Wi-Fi am ddim ym mhob man. 

Gallwn nawr gynnig defnydd o deledu sgrin lydan.

Cost (gan gynnwys TAW).