Canolfan Y Fron

Swyddi


Gwirfoddolwyr


Cogydd

Mae angen cogydd arnom i ymuno â’n tîm ymroddedig, gan ddechrau yn gynnar ym mis Mawrth, gan weithio 20 awr yr wythnos ynghyd ag oriau ychwanegol yn ôl yr angen. Mae’r gyfradd tâl yn agored i drafodaeth, am ragor o fanylion e-bostiwch: [email protected]

6ed Chwefror 2022

 

Gwirfoddolwyr

Rydym angen gwirfoddolwyr yn y ganolfan, ac os hoffech gyfrannu yn y:

  • Siop
  • Cynnal a chadw tai
  • Cegin Fron

Prosiect gymunedol yw Canolfan Y Fron, wedi ei lleoli yn nghalon y pentref, sef yr hen ysgol. Rydym yn dibynnu ar wirfoddolwyr i gadw gwasanaethau ar agor, dyma lle bydd eich amser yn werthfawr i dwf ein Canolfan, ac i’r gymuned gyfan.

E-bost: [email protected]

Gobeithiwn eich gweld yn fuan!

 

 

No vacancies