Canolfan Y Fron

Swyddi


Gwirfoddolwyr


Cogydd

Mae angen cogydd arnom i ymuno â’n tîm ymroddedig, gan ddechrau yn gynnar ym mis Mawrth, gan weithio 16 awr yr wythnos ynghyd ag oriau ychwanegol yn ôl yr angen. Mae’r gyfradd tâl yn agored i drafodaeth, am ragor o fanylion e-bostiwch: [email protected]

25ain Chwefror 2023

 

Gwirfoddolwyr

Rydym angen gwirfoddolwyr yn y ganolfan, ac os hoffech gyfrannu yn y:

  • Siop
  • Cynnal a chadw tai
  • Cegin Fron

Prosiect gymunedol yw Canolfan Y Fron, wedi ei lleoli yn nghalon y pentref, sef yr hen ysgol. Rydym yn dibynnu ar wirfoddolwyr i gadw gwasanaethau ar agor, dyma lle bydd eich amser yn werthfawr i dwf ein Canolfan, ac i’r gymuned gyfan.

E-bost: [email protected]

Gobeithiwn eich gweld yn fuan!

Oeddech chi’n gwybod y gall gwirfoddoli helpu I ddaatblygu eich CV?

Sut?

Oherwydd byddwch chi’n gwneud:

Gwasanaeth cwsmer – delio a chqsmeriaid wyneb yn wyneb

Manwerthu –  trin arian

Defnyddioo til electronig

Gwneud cylchdroi stoc a gwastraff

Symud nwyddau a deunyddiau

Cadw stoc or y lefelau gofynnol

Prosesu archebion cwsmeriaid

Cydymffurfio a rheoliadau iechyd a diogelwch

Cydymffurfio a rheoliadau alcohol a thybaco

Gweinyddu –   gweitho gydag eraill

Hefyd mae’n caniatau ichi ddangos y sgiliau canlynol – cadw aser

Cyflwyniad personol

A chael tstlythyrau cyfredol os byddwch yn gwneud caid am swydd

Os nad yw hynny’n eich argyhoeddi yna dim ond gwybod eich bod wedi helpu eich cymuned leolyw’r cyfan

Cysylltwch ag un o’n gwirfoddolwyr, staff new a elodau bwrdd o soes gennych ddiddordeb

 

No vacancies