Canolfan Y Fron

Siop


Mae ein siop gymunedol, yr agosaf am 3 milltir, yn darparu ar gyfer trigolion ac ymwelwyr, gydag ystod o nwyddau sylfaenol, wyau a chynhyrchion llaeth, melysion, diodydd a thanwydd soled. Rydym hefyd yn gwerthu cynnyrch lleol a chrefftau, gan gynnwys cardiau a chofroddion o’r ardal. Gwirfoddolwyr lleol yw’r staff cyfeillgar yn bennaf, a fydd yn gwneud i chi deimlo’n groesawgar a gwneud eu gorau i’ch helpu.