Canolfan Y Fron

Llogi Ystafell


Mae modd llogi ystafelloedd ar gyfer digwyddiadau cymunedol, digwyddiadau preifat, cyfarfodydd a chynadleddau. Mae amrywiaeth o ddewisiadau ar gael o ran cynllun yr ystafell, gan gynnwys  gosod allan fel theatr, byrddau a chadeiriau neu osod allan ar gyfer cynhadledd lawn.  Mae cyfleusterau arlwyo ar gael neu gellir cael bwyd o Cegin Fron (byrbrydau, bwffe a phrydau llawn). Mae ein staff cyfeillgar yn sicr o ofalu fod pob digwyddiad, o bartion penblwydd teuluol i ddosbarthiadau ymarfer a gwleddoedd, dan reolaeth broffesiynol yn gyson, er mwyn cael digwyddiad llwyddiannus. Wi-Fi am ddim ym mhob man. 


Cost (gan gynnwys TAW)

Ystafell Amser Awr Hanner Diwrnod Diwrnod Llawn Uchafswm
Prif Neuadd 2 (Gogledd) £120 60
Prif Neuadd 2 (De) £120 40
Neuadd (1 a 2) £240 120
 •  

  Ystafell Gymunedol 1

  Mae gan Ystafell Gymunedol 1 nenfwd uchel ac y mae’n wynebu’r de; mae gerllaw’r Gegin Bach a chegin y Caffi. Mae modd ei gosod i...


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Ystafell Gymunedol 2

  Mae gan Ystafell Gymunedol 2, gerllaw’r lobi, nenfwd uchel a gorchuddion acwstig ar y waliau, a ffenestri mawr yn wynebu’r gogledd. Mae modd ei gosod...


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Cynadleddau

  Gallwch logi holl brif ystafelloedd y Ganolfan ar gyfer cyfarfod neu gynhadledd, gan gynnwys yr ystafell gyfarfod, Ystafell Gymunedol 1 ac Ystafell Gymunedol 2. Bydd...


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Ystafelloedd Cymunedol Cyfun

  Gallwch logi’r Brif Neuadd gyfan, gyda lle i 100. Mae darllenfa, goleuadau theatr a system sain ar gael.  Amcangyfrif o ddimensiynau: 5.7m x 17.4m


  Mwy o wybodaethT: 01286 880882    E: [email protected]

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2022 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified