Canolfan Y Fron

Llogi Ystafell


Ystafell Driniaeth

 |  O £11

Mae’r ystafell driniaeth ar gael i gyflwyno gwasanaethau harddwch, iechyd a therapi a gwasanaethau fel torri gwallt, trin ewinedd, tylino a thrin traed. Mae yno sinc i olchi dwylo a sinc i olchi gwallt, cadeiriau trinwyr gwallt, drych mawr, mainc orwedd ar gyfer triniaethau meddygol, ac uned harddwch. Y mae gerllaw’r brif lobi, gyda wal wydr fawr yn wynebu’r lobi, gyda bleinda i sicrhau preifatrwydd. Mae’n mesur tua 3.5m x 3.7m. I holi neu i archebu cysylltwch â 01286 880882 neu enquiries@canolfanyfron.org Rhannu
T: 01286 880882    E: enquiries@canolfanyfron.org

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2019 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified