Canolfan Y Fron

Llogi Ystafell


Ystafell Gymunedol 2

Mae gan Ystafell Gymunedol 2, gerllaw’r lobi, nenfwd uchel a gorchuddion acwstig ar y waliau, a ffenestri mawr yn wynebu’r gogledd. Mae modd ei gosod i fyny ar ffurf theatr neu gyda byrddau a chadeiriau. Ar ffurf theatr, mae lle i 60. Mae darllenfa, goleuadau theatr a system sain ar gael. 

Amcangyfrif o ddimensiynau: 5.7m x 10.4mRhannu
T: 01286 880882    E: [email protected]

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2022 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified