Canolfan Y Fron

Llogi Ystafell


Ystafell Gymunedol 1

Mae gan Ystafell Gymunedol 1 nenfwd uchel ac y mae’n wynebu’r de; mae gerllaw’r Gegin Bach a chegin y Caffi. Mae modd ei gosod i fyny ar ffurf theatr neu gyda byrddau a chadeiriau. Gyda chadeiriau a byrddau, mae lle i 40. 

Amcangyfrif o ddimensiynau: 5.7m x 7mRhannu
T: 01286 880882    E: [email protected]

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2022 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified