Canolfan Y Fron

Aros


Ystafell 3 – Moel Smytho – Ystafell Hygyrch i’r Anabl

Cysgu 5

Mae’r ystafell hon, gyda golygfeydd allan at Grib Nantlle, â lle i hyd at bump o bobl mewn gwely dwbl moethus a thair coden bync,  gyda matresi arbennig o hir a dwfn, a chynfasau, duvet a chlustog. Cynlluniwyd yr ystafell hon fel y gall pobl anabl fynd at y gwely dwbl a chyfleusterau ystafell wlyb en suite. Mae llenni llawn ar y codennau bync er mwyn sicrhau preifatrwydd, ac y mae yno oleuadau darllen. Mae pwyntiau gwefru USB a Wi-Fi am ddim. Gall y gwesteion ddefnyddio’r ‘Gegin Bach’ gyffredin hunan-arlwy gyda soffas, byrddau a chadeiriau, a theledu Freeview.

I holi neu i archebu am y raddfa rataf, cysylltwch â 01286 880882 neu [email protected]
Rhannu
T: 01286 880882    E: [email protected]

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2021 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified