Canolfan Y Fron

Aros


Rhentwch y Llety Llawn

Cysgu 18

Llogwch y Llety 18 person gyda 2 wely dwbwl a 14 gwely mewn codennau bync moethus. Isafswm archebu o 2 noson. Mae gan yr ystafelloedd i gyd olygfeydd tuag at Grib Nantlle. I hyd at bedwar o bobl gysgu mewn dau o godau cysgu ‘bync’ moethus. Mae gan bob coden fatres arbennig o hir a dwfn, gyda chynfasau, duvet a chlustog. Mae llenni llawn ar y codennau i roi preifatrwydd, ac y mae yna olau darllen. Mae pwyntiau gwefru USB a Wi-Fi am ddim. Mae’r en suite chwaethus i gyd ystafell wly gan gynnwys ystafell eang gyda mynediad i’r anabl. Gall gwesteion ddefnyddio’r ‘Gegin Bach’ gyffredin hunan-arlwy gyda soffas, byrddau a chadeiriau, a theledu Freeview. Mae yna hefyd ystafell newid.

I holi neu i archebu am y raddfa rataf, cysylltwch â 01286 880882 neu [email protected]
Rhannu
T: 01286 880882    E: [email protected]

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2021 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified