Canolfan Y Fron

Llety


Llety Y Fron


Ein llety i ymwelwyr hollol unigryw yw Llety @ Canolfan y Fron sydd wedi’i adeiladu fel teyrnged i’r bunkhouse traddodiadol ond efo steil a chyfleusterau modern.  Mae yna pedair ystafell steilus a chyfforddus i gyd gyda chyfleusterau ymolchi a golygfeydd o’r mynyddoedd.  Mae yma gegin gyfrannol a man bwyta ac mae wifi am ddim trwy’r adeilad.  Gallwch logi ystafelloedd unigol i siwtio maint eich party neu gallwch logi’r Llety cyfan sydd yn gallu cysgu 18 o bobl.  Tu allan mae ddigon o fannau parcio, pwyntiau gwefr ar gyfer moduron trydan a storfeydd diogel.

Mae’r Llety yn awr wedi ail agor yn ei gyfanrwydd gyda mesuriadau Covid-19 wedi’u archredeg i safonau ‘Good to Go’ gan y Diwydiant Ymwelwyr Prydeinig.  Mae’r gegin gyfrannol yn awr yn weithredol gyda rhagofalon i reoli’r risk o ledaenu Covi-19.  Mae bwciadau yn dod i mewn yn gyflym ac rydym yn dal i gynnig gwarant Covid-19.  Caiff unrhyw arian a dderbynnir gan ymwelwyr ei ad-dalu os yw ail gosodiadau cyfyngiadau Covid-19 yn rhwystro eich arhosiad rhag mynd ymlaen.

Gallwch wirio prisiau neu fwcio’r graddau rhatach trwy ffonio 01286 880882 ne e-bostio llety@canolfanyfron.org 

 T: 01286 880882    E: enquiries@canolfanyfron.org

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2021 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified