Canolfan Y Fron

Llety


Llety Y Fron


Mae ein llety newydd unigryw i ymwelwyr yn addas i grwpiau o hyd at 18, neu i unigolion a theuluoedd. Mae pedair ystafell en suite chwaethus a chyfforddus yn y llety, gyda man cymunedol sy’n cael ei rannu sydd yn cynnwys cegin, ystafelloedd newid, storfa ddiogel i offer awyr agored a phwyntiau gwefru ceir trydan. Wi-Fi am ddim ym mhob man.

Mae’r Llety wedi ail agor o dan gyfyngiadau COVID-19 sydd wedi eu dyrannu gan ‘Barod Amdani’, safonau sydd wedi eu datblygu gan ddiwydiant Dwristiaeth Prydeinig. Gan fod y gegin yn un i’w rannu, dim ond teuluoedd o’r un ‘swigod’ sy’n cael aros. Cawn agor yn llawn wedi cael canllawiau ar gyfer rhannu ceginau gan Llywodraeth Cymru.

I holi neu i archebu am y raddfa rataf, cysylltwch â 01286 880882 neu llety@canolfanyfron.org

 


Llogi Ystafell
 •  

  Ystafell 3 – Moel Smytho – Ystafell Hygyrch i’r Anabl

  Cysgu 5

  Mae’r ystafell hon, gyda golygfeydd allan at Grib Nantlle, â lle i hyd at bump o bobl mewn gwely dwbl moethus a thair coden bync, ...


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Ystafell 4 – Mynydd Mawr

  Cysgu 6

  Mae lle yn yr ystafell hon, gyda’i golygfeydd allan at Grib Nantlle, i hyd at chwech o bobl mewn tair coden gysgu bync moethus. Mae...


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Rhentwch y Llety Llawn

  Cysgu 18

  Llogwch y Llety 18 person gyda 2 wely dwbwl a 14 gwely mewn codennau bync moethus. Isafswm archebu o 2 noson. Mae gan yr ystafelloedd...


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Ystafell 1 – Moel Tryfan

  Cysgu 4

  Mae lle yn yr ystafell hon, gyda’i golygfeydd allan at Grib Nantlle, i hyd at bedwar o bobl gysgu mewn dau o godau cysgu ‘bync’...


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Ystafell 2 – Mynydd Cilgwyn

  Cysgu 3

  Mae lle yn yr ystafell hon, gyda’i golygfeydd allan at Grib Nantlle, i hyd at dri o bobl mewn gwely dwbl moethus a choden cysgu...


  Mwy o wybodaethT: 01286 880882    E: enquiries@canolfanyfron.org

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2021 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified