Canolfan Y Fron

Llety


Llety Y Fron


Ein llety i ymwelwyr hollol unigryw yw Llety @ Canolfan y Fron sydd wedi’i adeiladu fel teyrnged i’r bunkhouse traddodiadol ond efo steil a chyfleusterau modern.  Mae yna pedair ystafell steilus a chyfforddus i gyd gyda chyfleusterau ymolchi a golygfeydd o’r mynyddoedd.  Mae yma gegin gyfrannol a man bwyta ac mae wifi am ddim trwy’r adeilad.  Gallwch logi ystafelloedd unigol i siwtio maint eich party neu gallwch logi’r Llety cyfan sydd yn gallu cysgu 18 o bobl.  Tu allan mae ddigon o fannau parcio, pwyntiau gwefr ar gyfer moduron trydan a storfeydd diogel.

Mae’r Llety yn ail agor gyda mesuriadau Covid-19 sydd yn achrededig i safnonau ‘Good to Go’ a datblygwyd gan y Diwydiant Twristiaeth Brydeinig.  Mae cyfyngiadau presennol Covid-19 yn golygu ein bod yn cymryd bwciadau gan bybylau teuluoedd sengl o Gymru yn unig ar unrhyw amser, felly mae llefydd yn brin.  Ar hyd o bryd, nid oes unrhyw ddyddiadau wedi’u sefydlu ond mae’n debygol fydd cyfyngiadau yn cael eu lleddfu bellach ar ôl i’r rheoliad ‘Arhoswch Gartref’ gael ei godi yn Lloegr ym mis Ebrill.  Rydym yn cymryd bwciadau a gallwn sicrhau ymwelwyr y bydd unrhyw arian maent wedi talu yn cael ei ad-dalu os yw cyfyngiadau Covid-19 yn rhwystro eu harhosiad i fynd ymlaen. 

Gallwch ffonio neu e-bostio os nad ydych yn gallu gwneud ar lein.

I wneud ymholiadau neu logi gyda’r radd ratach, cysylltwch â 01286 880882 neu e-bostio [email protected]

 T: 01286 880882    E: [email protected]

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2021 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified