Canolfan Y Fron

Llety


Llety Y Fron


Mae’r Llety ar gau oherwydd cyfyngiadau teithio COVID 19 yng Nghymru. Disgwylir iddo ailagor ar 13 Gorffennaf 2020 yn amodol ar gadarnhad gan Lywodraeth Cymru. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu archeb cyn 13eg Gorffennaf, cysylltwch â ni yn uniongyrchol.

Mae ein llety newydd unigryw i ymwelwyr yn addas i grwpiau o hyd at 18, neu i unigolion a theuluoedd. Mae pedair ystafell en suite chwaethus a chyfforddus yn y llety, gyda man cymunedol sy’n cael ei rannu sydd yn cynnwys cegin, ystafelloedd newid, storfa ddiogel i offer awyr agored a phwyntiau gwefru ceir trydan. Wi-Fi am ddim ym mhob man.

I holi neu i archebu am y raddfa rataf, cysylltwch â 01286 880882 neu enquiries@canolfanyfron.org


Llogi Ystafell
 •  

  Ystafell 1 – Moel Tryfan

  Cysgu 4 | O £50

  Mae lle yn yr ystafell hon, gyda’i golygfeydd allan at Grib Nantlle, i hyd at bedwar o bobl gysgu mewn dau o godau cysgu ‘bync’...


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Ystafell 2 – Mynydd Cilgwyn

  Cysgu 3 | O £50

  Mae lle yn yr ystafell hon, gyda’i golygfeydd allan at Grib Nantlle, i hyd at dri o bobl mewn gwely dwbl moethus a choden cysgu...


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Ystafell 3 – Moel Smytho – Ystafell Hygyrch i’r Anabl

  Cysgu 5 | O £50

  Mae’r ystafell hon, gyda golygfeydd allan at Grib Nantlle, â lle i hyd at bump o bobl mewn gwely dwbl moethus a thair coden bync, ...


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Ystafell 4 – Mynydd Mawr

  Cysgu 6 | O £50

  Mae lle yn yr ystafell hon, gyda’i golygfeydd allan at Grib Nantlle, i hyd at chwech o bobl mewn tair coden gysgu bync moethus. Mae...


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Bync Mewn Ystafell a Rennir

  Cysgu 1

  Coden bync sengl mewn ‘stafell a rennir, gyda’i golygfeydd allan at Grib Nantlle. Arhoswch mewn coden bync seng i hyd at bedwar o bobl gysgu...


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Rhentwch y Llety Llawn

  Cysgu 18 | O £375

  Llogwch y Llety 18 person gyda 2 wely dwbwl a 14 gwely mewn codennau bync moethus. Isafswm archebu o 2 noson. Mae gan yr ystafelloedd...


  Mwy o wybodaethT: 01286 880882    E: enquiries@canolfanyfron.org

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2020 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified