Canolfan Y Fron

Digwyddiadau


Ffair Nadolig, Sydd Sul Tachwedd 26ain, 10-3 Stondinau ar gael, Caffi agor, 01286 880882

Bydd gwasanaeth Sul y Cofio ddydd Sul 12 Tachwedd am 1030am. Croeso i bawb.
Rydyn ni nawr yn cynnig y prydau am ddim eto ond y tro hwn ar ddydd Mercher. Bydd y fwydlen ar gael o ddydd Sul ymlaen ac os ydych am archebu, ffoniwch 01286 880882 a dewiswch yr opsiwn Siop. Croesewir rhoddion.

Mae’r neuadd a’r Ganolfan yn ganolbwynt prysur o ddigwyddiadau! Os hoffech ei logi ar eich pen eich hun, neu gymryd rhan yn un o’n digwyddiadau a drefnwyd ymlaen llaw, rhowch wybod i ni. O sesiynau TG digidol, i Zumba, mae gennym ni rywbeth at ddant pawb yng Nghanolfan y Fron, ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yma.

Bob dydd Gwener mae Gwynedd Ddigidol yn cynnig Cyngor Cymorth Costau Byw.

Bingo – dydd Mawrth cyntaf pob mis, yn dechrau am 7pm. Dydd Mawrth 2 Mai