Canolfan Y Fron

Digwyddiadau


Mae Neuadd y Ganolfan yn gallon i’r pentref! Os hoffech archebu awr yn y Neuadd neu cymeryd rhan yn un o’n digwyddiadau ni, gadewch i ni wybod!

Digwyddiadau

28/01/2020

 

YOGA Boruol

YOGA Boruol

09:30
(English) North Hall, Canolfan Y Fron

29/01/2020

 

Clwb Cinio

Dydd Mercher Clwb Cinio @ 12:00 Cawl + twrci, stwffin a llugaeron bap Cyw Iâr yr Heliwr Selsig llysieuol a llysiau ~ Vegetarian sausage and vegatables Pwdin: Cacen siocled cynnes or Manchester tart Te a coffi £6.00

12:00
(English) Caffi'r Eliffant

30/01/2020

 

Nos Iau Noson Yoga

Yoga nos Iau o 18:00 i 19:30

18:00
Neuadd y gogledd, Canolfan y Fron

31/01/2020

 

Stay and Play

Grwp Newydd Rhiant a Babi Mae gwrpiau babanod a phain bach yn lle gwych i'ch plentyn ddatblygu ei sgiliau cymdeithasu a dysgu sgiliau newydd Dechrau ar Dydd Gwener 31ain Ioanawr. Croeso i fabis, plant bach a phlant cyn oed ysgol Gwrp yn rhedag: 9:30 - 11:20 1.5h chwarae rhydd, 20 muned Amser Canu £2 per plentyn (£1 i blant ychwanegol y teulu) Ymholiadau: eleanor@eleanor-appleton.co.uk

09:30

31/01/2020

 

Ballet Babi

Ydy'ch plentyn chi wrth ei fodd yn dawnsio? Yna beth am rhoi cyfle iddynt dysgu mewn amgylchedd hwyliog a chefnogol. Mae Ballet Babi yn gallu helpu'ch plentyn i ddatblygu hyder, cydbwysedd, sgiliau chydlynu a sgiliau gwrando. Dechrau ar Dydd Gwener 31ain lonawr Oed: 18 mis - 3 blwyddyn Amser: 11.30 - 12.00 3 sessiwn blasu am £10. £5 pob gwers wedi hynny 25% gostyngiad i frodyr a chwiorydd To Book Email: eleanor@eleanor-appleton.co.uk

11:30

31/01/2020

 

SGOD A SGLODS Dydd Gwener

Scod a Sglods 18:00 ymlaen Bwyta i mewn neu allan 01286 880882

18:00

01/02/2020

 

Sel Cist Car Y Fron – Dan Do

Cost i werthwyr: Bwrdd tu mewn (cyfyngedig) £5. Rhaid archebu lle ar 01286 880882 neu enquiries@canolfanyfron.org

10:30

02/02/2020

 

Cinio Dydd Sul

Cinio Dydd Sul ~ 12:00 ymlaen Cig Eidion a cig oen a Phorc Rhost a Eog Archebwch ar 01286 880882 Mae siopau cludfwyd ar gael

12:00
Caffi'i Eliffant, Canolfan Y Fron

03/02/2020

 

Bore te a coffi

Dewch am Coffi a Sgwrs Te a Coffi am Ddim Cawl a Bara am £1 y Bowlen *Rhoddion yn groesawedig*

11:30
(English) Caffi'r Eliffant

04/02/2020

 

YOGA Boruol

YOGA Boruol

09:30
(English) North Hall, Canolfan Y Fron

05/02/2020

 

Clwb Cinio

Dydd Mercher Clwb Cinio @ 12:00 Cawl + twrci, stwffin a llugaeron bap Cyw Iâr yr Heliwr Selsig llysieuol a llysiau ~ Vegetarian sausage and vegatables Pwdin: Cacen siocled cynnes or Manchester tart Te a coffi £6.00

12:00
(English) Caffi'r Eliffant

05/02/2020

 

Bingo

Gwobrau am y Nadolig

19:00
Neuadd y Gogledd, Canolfan y Fron

06/02/2020

 

Nos Iau Noson Yoga

Yoga nos Iau o 18:00 i 19:30

18:00
Neuadd y gogledd, Canolfan y Fron

07/02/2020

 

Stay and Play

Grwp Newydd Rhiant a Babi Mae gwrpiau babanod a phain bach yn lle gwych i'ch plentyn ddatblygu ei sgiliau cymdeithasu a dysgu sgiliau newydd Dechrau ar Dydd Gwener 31ain Ioanawr. Croeso i fabis, plant bach a phlant cyn oed ysgol Gwrp yn rhedag: 9:30 - 11:20 1.5h chwarae rhydd, 20 muned Amser Canu £2 per plentyn (£1 i blant ychwanegol y teulu) Ymholiadau: eleanor@eleanor-appleton.co.uk

09:30

07/02/2020

 

Ballet Babi

Ydy'ch plentyn chi wrth ei fodd yn dawnsio? Yna beth am rhoi cyfle iddynt dysgu mewn amgylchedd hwyliog a chefnogol. Mae Ballet Babi yn gallu helpu'ch plentyn i ddatblygu hyder, cydbwysedd, sgiliau chydlynu a sgiliau gwrando. Dechrau ar Dydd Gwener 31ain lonawr Oed: 18 mis - 3 blwyddyn Amser: 11.30 - 12.00 3 sessiwn blasu am £10. £5 pob gwers wedi hynny 25% gostyngiad i frodyr a chwiorydd To Book Email: eleanor@eleanor-appleton.co.uk

11:30

07/02/2020

 

SGOD A SGLODS Dydd Gwener

Scod a Sglods 18:00 ymlaen Bwyta i mewn neu allan 01286 880882

18:00

09/02/2020

 

Cinio Dydd Sul

Cinio Dydd Sul ~ 12:00 ymlaen Cig Eidion a cig oen a Phorc Rhost a Eog Archebwch ar 01286 880882 Mae siopau cludfwyd ar gael

12:00
Caffi'i Eliffant, Canolfan Y Fron

10/02/2020

 

Bore te a coffi

Dewch am Coffi a Sgwrs Te a Coffi am Ddim Cawl a Bara am £1 y Bowlen *Rhoddion yn groesawedig*

11:30
(English) Caffi'r Eliffant

11/02/2020

 

YOGA Boruol

YOGA Boruol

09:30
(English) North Hall, Canolfan Y Fron

12/02/2020

 

Clwb Cinio

Dydd Mercher Clwb Cinio @ 12:00 Cawl + twrci, stwffin a llugaeron bap Cyw Iâr yr Heliwr Selsig llysieuol a llysiau ~ Vegetarian sausage and vegatables Pwdin: Cacen siocled cynnes or Manchester tart Te a coffi £6.00

12:00
(English) Caffi'r Eliffant

13/02/2020

 

Nos Iau Noson Yoga

Yoga nos Iau o 18:00 i 19:30

18:00
Neuadd y gogledd, Canolfan y Fron

14/02/2020

 

Stay and Play

Grwp Newydd Rhiant a Babi Mae gwrpiau babanod a phain bach yn lle gwych i'ch plentyn ddatblygu ei sgiliau cymdeithasu a dysgu sgiliau newydd Dechrau ar Dydd Gwener 31ain Ioanawr. Croeso i fabis, plant bach a phlant cyn oed ysgol Gwrp yn rhedag: 9:30 - 11:20 1.5h chwarae rhydd, 20 muned Amser Canu £2 per plentyn (£1 i blant ychwanegol y teulu) Ymholiadau: eleanor@eleanor-appleton.co.uk

09:30

14/02/2020

 

Ballet Babi

Ydy'ch plentyn chi wrth ei fodd yn dawnsio? Yna beth am rhoi cyfle iddynt dysgu mewn amgylchedd hwyliog a chefnogol. Mae Ballet Babi yn gallu helpu'ch plentyn i ddatblygu hyder, cydbwysedd, sgiliau chydlynu a sgiliau gwrando. Dechrau ar Dydd Gwener 31ain lonawr Oed: 18 mis - 3 blwyddyn Amser: 11.30 - 12.00 3 sessiwn blasu am £10. £5 pob gwers wedi hynny 25% gostyngiad i frodyr a chwiorydd To Book Email: eleanor@eleanor-appleton.co.uk

11:30

14/02/2020

 

SGOD A SGLODS Dydd Gwener

Scod a Sglods 18:00 ymlaen Bwyta i mewn neu allan 01286 880882

18:00

16/02/2020

 

Cinio Dydd Sul

Cinio Dydd Sul ~ 12:00 ymlaen Cig Eidion a cig oen a Phorc Rhost a Eog Archebwch ar 01286 880882 Mae siopau cludfwyd ar gael

12:00
Caffi'i Eliffant, Canolfan Y Fron

T: 01286 880882    E: enquiries@canolfanyfron.org

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2020 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified