Canolfan Y Fron

Digwyddiad


31/01/2020

Stay and Play

 |  Amser: 09:30Grwp Newydd Rhiant a Babi Mae gwrpiau babanod a phain bach yn lle gwych i'ch plentyn ddatblygu ei sgiliau cymdeithasu a dysgu sgiliau newydd Dechrau ar Dydd Gwener 31ain Ioanawr. Croeso i fabis, plant bach a phlant cyn oed ysgol Gwrp yn rhedag: 9:30 - 11:20 1.5h chwarae rhydd, 20 muned Amser Canu £2 per plentyn (£1 i blant ychwanegol y teulu) Ymholiadau: eleanor@eleanor-appleton.co.ukRhannu
T: 01286 880882    E: enquiries@canolfanyfron.org

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2020 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified