Canolfan Y Fron

Blog


HYSBYS COVID-19

HYSBYS COVID-19

Ar ol trafodaethau, bydd Canolfan y Fron yn gweithredu gyda rhagofalon mewn lle. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra y gall hyn ei roi i chi.

Siop – gan y bydd drws i’r siop ar gau, cewch archebu nwyddau o’r cyntedd. Ni fydd newid yn yr oriau agor a cewch eich papur newydd fel arfer.

Caffi – Gwasanaeth ‘Têcawe’ yn unig. Archebwch dros y ffôn neu o’r cyntedd. Bydd y Clwb Cinio dydd Mercher, noson Sglod a Cod a cinio dydd Sul hefyd ar ffyrf ‘Têcawe’. (rhaid i archeb cinio Sul gael ei roi mewn erbyn 5y.h. dydd Gwener)

Gwasanaeth Danfon i rai sy’n Hunan-Ynysu.
Os na allwch ddod i’r Ganolfan i brynu eich nwyddau neu fwyd ‘Têcawe’, gallwn ddanfon eich archeb (yn ddi-dâl). Lleiafswm archeb fydd £5. Cewch dalu dros y ffôn gyda cherdyn neu gadael arian parod mewn man diogel (gyda threfniant o flaen llaw). Mae’r gwasanaeth yma ar gael rhwng 9:30 – 15:30 o fewn radiws o 5 milltir.

Ar gyfer codi neu i gael danfon eich archeb – ffoniwch ni ar
01286 880882T: 01286 880882    E: [email protected]

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2021 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified