Canolfan Y Fron

Ardal Cymunedol


Cyfarfod Blynyddol nos Sul 16 Ebrill am 1800 o’r gloch yn y Ganolfan

Nodwch y canlynol os gwelwch yn dda:

Fel y nodwyd yn y cyfathrebiad a anfonwyd at aelodau, byddwch yn derbyn agenda fanylach yn nes at y dyddiad

Cyflwynwch unrhyw Benderfyniadau Arbennig cyn hanner nos ar 30 Mawrth 2023

Sylwch hefyd fod yn rhaid i’r tri Chyfarwyddwr cyfetholedig ym ddiswyddo ond gallant geisio cael eu hethol i’r Bwrdd