Canolfan Y Fron

Caffi


Cegin Fron


Oherwydd Covid-19 nid ydym yn gallu agor Caffi’r Eliffant ar gyfer bwyta i mewn. Fodd bynnag mae gennym gogydd newydd sydd yn datblygu gwasanaeth bwyd parod.  Bu’r lansiad ar 17eg o Rhagfyr ac mae wedi rhagori bob diswgyliad.  Dros y misoedd nesaf byddwn yn datblygu’r fwydlen ac oriau agor yn ôl gofynniad. Mae bwydlen sydd yn cynnwys Bara Fflat, Pitsas Ffwrn Cerrig a Byrgyrs.  Gallwch archebu trwy ffonio 01286 882048.  I leihau cyswllt yng Nghaffi’r Eliffant gofynnwn i chi dalu gyda cherdyn wrth osod eich archeb. 

Cliciwch yma i weld y fwydlen lawn.

Cyswllt 01286 882048 neu e-bostio [email protected]

Oriau Agor


Dydd Llun
-

Dydd Mawrth
-

Dydd Mercher
16:00 - 20:00

Dydd Iau
16:00 - 20:00

Dydd Gwener
16:00 - 20:30

Dydd Sadwrn
14:00 - 20:30

Dydd Sul
10:00 - 15:00T: 01286 880882    E: [email protected]

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2021 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified