Canolfan Y Fron

Caffi


Cegin Fron


Mae’r Gegin y Fron yn agored yn llawn.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Cegin Fron bellach wedi’i drwyddedu i weini diodydd alcoholig. Rydym yn cynnig detholiad sy’n cynnwys gins lleol, fodca, gwinoedd, lagers a chwrw lleol i ategu ein bwyd bendigedig.

Cynlluniwch amser gydach ffrindiau I ddod I ymweld a ni I arogli bwyd gwych a golygfa ogoneddus o Grib Nantlle.

 I bwcio bwrdd neu archebu tecawe ffoniwch 01286 882048 os gwelwch yn dda