Canolfan Y Fron

Caffi


Cegin Fron


Mae Caffi Cegin Fron nawr ar agor 12-5 dydd Sadwrn ac ar gyfer Cinio Dydd Sul 12-4

Tecawe Dydd Sadwrn 5-8

Gellir darparu ar gyfer swyddogaethau eraill trwy drefniant ymlaen llaw – cysylltwch â ni am fanylion

I archebu bwrdd neu archebu tecawê ffoniwch 01286 880882 a dewiswch yr opsiwn Caffi.

Mae Caffi Cegin Fron nawr ar agor 12-5 dydd Sadwrn ac ar gyfer Cinio Dydd Sul 12-4

Tecawe Dydd Sadwrn 5-8

Gellir darparu ar gyfer swyddogaethau eraill trwy drefniant ymlaen llaw – cysylltwch â ni am fanylion

I archebu bwrdd neu archebu tecawê ffoniwch 01286 880882 a dewiswch yr opsiwn Caffi.

Gallwch hefyd ffonio neu anfon neges destun at 07932 101983

Bob dydd Iau mwynhewch bryd 2 gwrs AM DDIM rhwng 12 a 2pm. Dim ond 40 o lefydd ar gael bob wythnos felly archebwch yn gynnar

Mae archebion ar agor am 0900 bob dydd Llun.  Ffoniwch 01286 880882 neu gofynnwch yn y siop.