Canolfan Y Fron

Gweithgareddau


Pethau i'w gwneud


Mae Y Fron ar uchder o 950 troedfedd ar lethrau Mynydd Mawr, a elwir weithiau yn Fynydd Eliffant, rhyw 6 milltir i’r de o Gaernarfon a 2 ½ filltir i’r dwyrain o briffordd yr A487  rhwng Caernarfon a Phorthmadog/Pwllheli. Mae’r pentref ar ben y lôn  yn erbyn cefndir gwledig rhyfeddol.

Mae yng nghanol 2,500 erw o Gomin Uwch Gwyrfai, ucheldir o laswellt, grug ac eithin lle mae defaid yn pori a lle gwelir gwartheg hefyd.  Mae i’r ardal dreftadaeth ddiwydiannol o gyfnod y chwareli llechi a barodd o 1820-1970, sy’n cynnwys hen chwareli, tomennydd llechi, tramffyrdd, ac adfeilion bythynnod ac adeiladau diwydiannol. Mae’r cyfuniad hwn o ucheldir agored a threftadaeth yn peri ei bod yn ardal wych ar gyfer cerdded, beicio neu redeg ar y bryniau: mae rhywbeth o ddiddordeb i bawb, a gellir gweld golygfeydd hyfryd o’r iseldir, y môr a’r mynyddoedd lle bynnag y trowch. Mae croeso i gŵn, os cedwir hwy dan reolaeth lawn ac na fyddant yn aflonyddu ar dda byw o gwbl. Mae dau lwybr cerdded o hyd canolig yn mynd trwy’r pentref :

Llwybr Pererinion Gogledd Cymruhttp://pilgrims-way-north-wales.org/
Llwybrau Llechi Eryrihttps://www.snowdoniaslatetrail.org/

Mae gan Ganolfan Y Fron ystafelloedd newid i ddynion a merched gyda loceri sy’n cloi, toiledau a chawodydd y gall pawb eu defnyddio am dâl bychan.

Mae mynyddoedd Eryri yn cychwyn gyda’r Mynydd Mawr 698 m (2,290 ft), ar ochr ddwyreiniol y pentref. Mae traeth Dinas Dinlle 6 milltir yn unig i lawr yr allt.

Tref farchnad Caernarfon sydd agosaf, 6 milltir i ffwrdd, gyda’i gastell sy’n Safle Treftadaeth y Byd a’i ddetholiad gwych o siopau, tafarndai a bwytai. Mae Porthmadog 16 milltir i’r de, a Phwllheli 19 milltir i’r de-orllewin. Mae amrywiaeth helaeth o bethau i’w gweld a’u gwneud yn y ddwy dref. Y mae dinas brifysgol Bangor, 14 milltir i’r gogledd-ddwyrain, a dyma ganolfan siopa’r ardal.

Ymysg atyniadau i ymwelwyr, mae:

Castell Penrhyn

Plas Newydd

Rheilffordd Ffestiniog

Gerddi Bodnant

Plas Cadnant

Amgueddfa Lechi

Storiel

Galeri

Gelli Gyffwrdd

Pili Palas

Gypsy Wood

Zip World

Bounce Below

Rib Ride

Tree Top Adventures

Surf Snowdonia

Plas Menai

Plas Y Brenin

Bwytai a Chaffis a Argymhellir:

Tafarn Y Black Boy

Fu’s Cantonese

Villa Marina

Sopna Indian

Pete's EatsT: 01286 880882    E: [email protected]

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2022 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified