Canolfan Y Fron

Croeso i’r pentref wrth droed ‘Mynydd Eliffant’


Mae pentref bychan Y Fron yng nghanol tir comin ar ucheldir Eryri, 6 milltir yn unig i’r de o Gaernarfon, yn harddwch gogledd Cymru. Yma mae’r gog yn canu bob mis Mai, yr eos yn telori drwy’r haf, a defaid a gwartheg yn crwydro. Pentref a sefydlwyd yn wreiddiol gan chwarelwyr yw Y Fron, ac y mae bellach yn baradwys i’r rhai sydd yn ymddiddori mewn gweithgareddau awyr agored ac yn fan delfrydol ar gyfer gwyliau yn Eryri, gan ei fod yn agos at y mynyddoedd, y môr a threfi Caernarfon, Bangor, Porthmadog a Phwllheli.

Am Ganolfan Y Fron


NEWYDD! Canolfan yn y Gymuned – Cylchlythyr Canolfan y Fron

____________________

AWR CANOLFAN Y FRON

Siop Fron ar agor 8:30 – 17:30 yn ddyddiol (Dydd Sul 10:00 – 17:00)


CAFFI

Mae Caffi’r Eliffant ar gau yn ystod cyfnod uwchraddio, ond cewch brynu brechdannau, bwydydd oer a diodydd yn Siop y Fron. Cewch fwynhau eich bwyd a’r golygfeydd o’r pedwar bwrdd sydd wedi eu gosod tu allan.

LLETY

Ail-agorwyd y Llety ym mis Gorffennaf dan fesuriadau Covid-19 sydd wedi eu achredu i safonau ‘Good to Go’ a luniwyd gan Ddiwydiant Twristiaeth Prydain. Mae Llywodraeth Cymru wedi ein rhoi dan glo (neu doriad tan) ar draws Cymru o 6:00 dydd Gwener, Hydref 23ain hyd at ddydd Llun, Tachwedd 9fed. Bydd y Llety ar gau am y cyfnod yma a bydd ad daliad i’r rhai sydd wedi talu o flaen llaw.

Mae’n ddrwg gennym ddatgan fod y gegin gymunedol yn cael ei chau gan na chaiff mwy na chwech o bobol gyfarfod y tu mewn. Byddwn yn defnyddio’r amser i roi tegell ym mhob stafell a bydd bagiau brecwast ar gael yn Siop y Fron.

‘Rydym yn derbyn archebion ar gyfer Tachwedd 9fed. ymlaen a cewch logi stafell trwy ffonio 01286880882 neu fynd ar Booking.com, Expedia neu Airbnb a chwilota am y Llety yn ‘Upper Llandwrog’.

Datganiad gan y Bwrdd

Digwyddiadau


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

No upcoming events


Gweld pob digwyddiad
 •  

  Llety Y Fron


  Mae ein llety newydd unigryw i ymwelwyr yn addas i grwpiau o hyd at 18, neu i unigolion a theuluoedd. Mae pedair ystafell en suite chwaethus a chyfforddus yn y llety, gyda man cymunedol sy’n cael ei rannu sydd yn cynnwys cegin, ystafelloedd newid, storfa ddiogel i offer awyr agored a phwyntiau gwefru ceir trydan. Wi-Fi am ddim ym mhob man. I holi neu i archebu am y raddfa rataf, cysylltwch â 01286 880882 neu enquiries@canolfanyfron.org


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Caffi’r Eliffant


  Enwyd ein Caffi ar ôl y Mynydd Mawr, ein mynydd ‘eliffant’, ac y mae’n arbenigo mewn gwneud brecwast, prydau plaen, cacennau, te a choffi. Mae prydau nos yn cael eu gweini trwy drefniant. Mae’r Caffi yn lle gwych i gerddwyr aros ar eu ffordd ar Lwybr Pererinion Gogledd Cymru neu Lwybr Llechi Eryri, neu seiclwyr yn dringo i fyny at y pentref. Mae croeso i gŵn ar dennyn os ydynt yn byhafio! Mae’r golygfeydd o’r Caffi o Grib Nantlle ar draws y dyffryn yn newid yn gyson, ac yn werth eu gweld ar unrhyw adeg o’r flwyddyn.


 •  

  Siop Fron - ein siop bentref leol


  Mae ein siop gymunedol, yr agosaf am 3 milltir, yn darparu ar gyfer trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd, gyda detholiad o nwyddau sylfaenol, wyau a chynnyrch llaeth, ffrwythau a llysiau, melysion, diodydd, papurau newydd a thanwydd solet. Rydym hefyd yn gwerthu cynnyrch a chrefftau lleol, gan gynnwys cardiau a chofroddion o’r ardal. Gwirfoddolwyr lleol yn bennaf yw’r staff cyfeillgar, ac fe fyddant yn estyn croeso arbennig i chi ac yn gwneud eu gorau i roi i chi’r hyn a ddymunwch.


Fy Mynydd i


'Mynydd Mawr' pan mae'r gaea'n hir,
A 'Mynydd Grug' â'r haf drwy'r tir.
Ond i'r dyn diarth, efo'i blant,
Nid yw ond rhyw hen eliffant.

Mei Mac

Y Fron


Mae pentref yng nghesail Eryri,
Ymhell o ddwndwr y byd,
Cadernid a thlysni o gwmpas,
A thlysni a erys o hyd.

E Williams
Cyn Ddisgybl Ysgol BronyfoelT: 01286 880882    E: enquiries@canolfanyfron.org

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2020 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified