Canolfan Y Fron

Croeso i’r pentref wrth droed ‘Mynydd Eliffant’


Mae pentref bychan Y Fron yng nghanol tir comin ar ucheldir Eryri, 6 milltir yn unig i’r de o Gaernarfon, yn harddwch gogledd Cymru. Yma mae’r gog yn canu bob mis Mai, yr eos yn telori drwy’r haf, a defaid a gwartheg yn crwydro. Pentref a sefydlwyd yn wreiddiol gan chwarelwyr yw Y Fron, ac y mae bellach yn baradwys i’r rhai sydd yn ymddiddori mewn gweithgareddau awyr agored ac yn fan delfrydol ar gyfer gwyliau yn Eryri, gan ei fod yn agos at y mynyddoedd, y môr a threfi Caernarfon, Bangor, Porthmadog a Phwllheli.

Am Ganolfan Y Fron


Gohirir Cyfarfod Cyffredinol Blynddol Canolfan y Fron

tan Dydd Sul 3ydd Gorfennaf

oherwydd salwch Covid ac ymrwymiadau Aelodau’r Bwrdd a drefnwyd ymlaen llaw

Eglurhad ar Gyflwyno Ffurflenni Dirprwy ar gyfer Cy-farfod Cyffredinol Blynyddol Canolfan Y Fron Dydd Sul 03.07.2022

________________

CEGIN FRON

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Cegin Fron bellach wedi’i drwyddedu i weini diodydd alcoholig. Rydym yn cynnig detholiad sy’n cynnwys gins lleol, fodca, gwinoedd, lagers a chwrw lleol i ategu’r bwyd gwych a baratowyd gan Chef “Jude”.

Os nad ydych eto wedi blasu’r bwyd blasus a goginiwyd gan ein cogydd newydd, mae hi’n edrych ymlaen at eich gweld yn Cegin Fron. Cynlluniwch amser gydach ffrindiau I ddod I ymweld a ni I arogli bwyd gwych a golygfa ogoneddus o Grib Nantlle.

Dewch draw i weld bwydlen Newydd sydd yn cynnwys bwydydd Newydd a ffurfiwn fel Pizzas. 

Bwyta Tu fewn  Bwyta tu allan Bwyd Parod

I bwcio bwrdd neu archebu tecawe ffoniwch 01286 882048 os gwelwch yn dda

SIOP FRON

Oherwydd prinder staff ar hyn o bryd ar agor 09:00 – 17:00 Bob dydd (Dydd Sul 10:00 – 16:00)

Mae Shop Fron bellach yn gwerthu diodydd alcoholig

LLETY

Mae’r Llety yn awr wedi ail agor yn ei gyfanrwydd gan gynnwys y gegin gyfrannol.  Rydym yn dal i gymryd rhagofalon yn erbyn Covid-19 trwy sicrhau nad yw llestri a chyllyll a ffyrc yn cael eu rhannu ac yn gofyn i westai arsylwi pellter cymdeithasol yn y gegin ac i wisgo masgiau pan ddim yn eistedd.

Bellach mae gan Ganolfan y Fron olchfa ar gael i’w defnyddio gan westeion sy’n aros yn y Llety a’r gymuned leol fel ei gilydd. Mae ganddo gyfleusterau golchi a sychu. I ddefnyddio’r golchdy, galwch heibio naill ai yn Siop Fron neu Cegin Fron lle gallwch brynu tocynnau i’w defnyddio yn y peiriannau.

Gallwch wneud bwciadau ar y wefan yma, trwy ffonio 01286 880882 neu trwy Booking.com, Expedia neu Airbnb wrth edrych am ‘accommodation in Upper Llandwrog’.

 

Digwyddiadau


[custom-facebook-feed feed=1]
Gweld pob digwyddiad
 •  

  Llety Y Fron


  Mae ein llety newydd unigryw i ymwelwyr yn addas i grwpiau o hyd at 18, neu i unigolion a theuluoedd. Mae pedair ystafell en suite chwaethus a chyfforddus yn y llety, gyda man cymunedol sy’n cael ei rannu sydd yn cynnwys cegin, ystafelloedd newid, storfa ddiogel i offer awyr agored a phwyntiau gwefru ceir trydan. Wi-Fi am ddim ym mhob man. I holi neu i archebu am y raddfa rataf, cysylltwch â 01286 880882 neu [email protected]


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Cegin Fron


  Mae Cegin Fron yn lle gwych i gerddwyr aros ar eu ffordd ar Lwybr Pererinion Gogledd Cymru neu Lwybr Llechi Eryri, neu seiclwyr yn dringo i fyny at y pentref. Mae croeso i gŵn ar dennyn os ydynt yn byhafio! Mae’r golygfeydd o’r Caffi o Grib Nantlle ar draws y dyffryn yn newid yn gyson, ac yn werth eu gweld ar unrhyw adeg o’r flwyddyn. Dewch draw i weld bwydlen Newydd sydd yn cynnwys bwydydd Newydd a ffurfiwn fel Pizzas.


 •  

  Siop Fron - ein siop bentref leol


  Mae ein siop gymunedol, yr agosaf am 3 milltir, yn darparu ar gyfer trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd, gyda detholiad o nwyddau sylfaenol, wyau a chynnyrch llaeth, ffrwythau a llysiau, melysion, diodydd, papurau newydd a thanwydd solet. Rydym hefyd yn gwerthu cynnyrch a chrefftau lleol, gan gynnwys cardiau a chofroddion o’r ardal. Gwirfoddolwyr lleol yn bennaf yw’r staff cyfeillgar, ac fe fyddant yn estyn croeso arbennig i chi ac yn gwneud eu gorau i roi i chi’r hyn a ddymunwch.


Fy Mynydd i


'Mynydd Mawr' pan mae'r gaea'n hir,
A 'Mynydd Grug' â'r haf drwy'r tir.
Ond i'r dyn diarth, efo'i blant,
Nid yw ond rhyw hen eliffant.

Mei Mac

Y Fron


Mae pentref yng nghesail Eryri,
Ymhell o ddwndwr y byd,
Cadernid a thlysni o gwmpas,
A thlysni a erys o hyd.

E Williams
Cyn Ddisgybl Ysgol BronyfoelT: 01286 880882    E: [email protected]

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2022 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified