Canolfan Y Fron

Croeso i’r pentref wrth droed ‘Mynydd Eliffant’


Mae pentref bychan Y Fron yng nghanol tir comin ar ucheldir Eryri, 6 milltir yn unig i’r de o Gaernarfon, yn harddwch gogledd Cymru. Yma mae’r gog yn canu bob mis Mai, yr eos yn telori drwy’r haf, a defaid a gwartheg yn crwydro. Pentref a sefydlwyd yn wreiddiol gan chwarelwyr yw Y Fron, ac y mae bellach yn baradwys i’r rhai sydd yn ymddiddori mewn gweithgareddau awyr agored ac yn fan delfrydol ar gyfer gwyliau yn Eryri, gan ei fod yn agos at y mynyddoedd, y môr a threfi Caernarfon, Bangor, Porthmadog a Phwllheli.

Am Ganolfan Y Fron


Caffi ar agor pob dydd 09:30 a 15:30

Mae Canolfan Y Fron yn cael ei redeg gan y gymuned; mae yng nghanol y pentref yn yr hen ysgol, sy’n dyddio o 1844. Mae’n gartref i amrywiaeth o ddigwyddiadau i’r gymuned ac i ymwelwyr trwy gydol y flwyddyn mewn tair ystafell gymunedol, caffi poblogaidd, Llety  moethus i ymwelwyr, gyda 18 gwely. Ceir yma siop gymunedol, ystafell driniaeth, Wi-Fi am ddim ym mhob cwr o’r adeilad, lle diogel i storio cyfarpar awyr-agored a phedwar pwynt gwefrio cerbydau trydan. Mae’n gyrchfan delfrydol ar gyfer unrhyw ddigwyddiad, bron.

Digwyddiadau


 

21/02/2020

SGOD A SGLODS Dydd Gwener

18:00

 

23/02/2020

Cinio Dydd Sul

12:00 yn Caffi'i Eliffant, Canolfan Y Fron

 

24/02/2020

Bore te a coffi

11:30 yn (English) Caffi'r Eliffant

 

25/02/2020

YOGA Boruol

09:30 yn (English) North Hall, Canolfan Y Fron

 

26/02/2020

Clwb Cinio

12:00 yn (English) Caffi'r Eliffant

 

27/02/2020

Nos Iau Noson Yoga

18:00 yn Neuadd y gogledd, Canolfan y Fron

 

28/02/2020

SGOD A SGLODS Dydd Gwener

18:00

 
 

01/03/2020

Diwrnod Hwyl Gwyl Dydd Dewi Sant

10:30 yn Canolfan Y Fron

 

01/03/2020

Cinio Dydd Sul

12:00 yn Caffi'i Eliffant, Canolfan Y Fron

 

02/03/2020

Bore te a coffi

11:30 yn (English) Caffi'r Eliffant

 

03/03/2020

YOGA Boruol

09:30 yn (English) North Hall, Canolfan Y Fron

 

04/03/2020

Clwb Cinio

12:00 yn (English) Caffi'r Eliffant

 

04/03/2020

Bingo

19:00 yn Neuadd y Gogledd, Canolfan y Fron

 

05/03/2020

Nos Iau Noson Yoga

18:00 yn Neuadd y gogledd, Canolfan y Fron

 

06/03/2020

SGOD A SGLODS Dydd Gwener

18:00

 

08/03/2020

Cinio Dydd Sul

12:00 yn Caffi'i Eliffant, Canolfan Y Fron

 

09/03/2020

Bore te a coffi

11:30 yn (English) Caffi'r Eliffant

 

10/03/2020

YOGA Boruol

09:30 yn (English) North Hall, Canolfan Y Fron

 

11/03/2020

Clwb Cinio

12:00 yn (English) Caffi'r Eliffant

Gweld pob digwyddiad
 •  

  Llety Y Fron


  Mae ein llety newydd unigryw i ymwelwyr yn addas i grwpiau o hyd at 18, neu i unigolion a theuluoedd. Mae pedair ystafell en suite chwaethus a chyfforddus yn y llety, gyda man cymunedol sy’n cael ei rannu sydd yn cynnwys cegin, ystafelloedd newid, storfa ddiogel i offer awyr agored a phwyntiau gwefru ceir trydan. Wi-Fi am ddim ym mhob man. I holi neu i archebu am y raddfa rataf, cysylltwch â 01286 880882 neu enquiries@canolfanyfron.org


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Caffi’r Eliffant


  Enwyd ein Caffi ar ôl y Mynydd Mawr, ein mynydd ‘eliffant’, ac y mae’n arbenigo mewn gwneud brecwast, prydau plaen, cacennau, te a choffi. Mae prydau nos yn cael eu gweini trwy drefniant. Mae’r Caffi yn lle gwych i gerddwyr aros ar eu ffordd ar Lwybr Pererinion Gogledd Cymru neu Lwybr Llechi Eryri, neu seiclwyr yn dringo i fyny at y pentref. Mae croeso i gŵn ar dennyn os ydynt yn byhafio! Mae’r golygfeydd o’r Caffi o Grib Nantlle ar draws y dyffryn yn newid yn gyson, ac yn werth eu gweld ar unrhyw adeg o’r flwyddyn.


 •  

  Siop Fron - ein siop bentref leol


  Mae ein siop gymunedol, yr agosaf am 3 milltir, yn darparu ar gyfer trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd, gyda detholiad o nwyddau sylfaenol, wyau a chynnyrch llaeth, ffrwythau a llysiau, melysion, diodydd, papurau newydd a thanwydd solet. Rydym hefyd yn gwerthu cynnyrch a chrefftau lleol, gan gynnwys cardiau a chofroddion o’r ardal. Gwirfoddolwyr lleol yn bennaf yw’r staff cyfeillgar, ac fe fyddant yn estyn croeso arbennig i chi ac yn gwneud eu gorau i roi i chi’r hyn a ddymunwch.


Fy Mynydd i


'Mynydd Mawr' pan mae'r gaea'n hir,
A 'Mynydd Grug' â'r haf drwy'r tir.
Ond i'r dyn diarth, efo'i blant,
Nid yw ond rhyw hen eliffant.

Mei Mac

Y Fron


Mae pentref yng nghesail Eryri,
Ymhell o ddwndwr y byd,
Cadernid a thlysni o gwmpas,
A thlysni a erys o hyd.

E Williams
Cyn Ddisgybl Ysgol BronyfoelT: 01286 880882    E: enquiries@canolfanyfron.org

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2020 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified