Canolfan Y Fron

Croeso i’r pentref wrth droed ‘Mynydd Eliffant’


Mae pentref bychan Y Fron yng nghanol tir comin ar ucheldir Eryri, 6 milltir yn unig i’r de o Gaernarfon, yn harddwch gogledd Cymru. Yma mae’r gog yn canu bob mis Mai, yr eos yn telori drwy’r haf, a defaid a gwartheg yn crwydro. Pentref a sefydlwyd yn wreiddiol gan chwarelwyr yw Y Fron, ac y mae bellach yn baradwys i’r rhai sydd yn ymddiddori mewn gweithgareddau awyr agored ac yn fan delfrydol ar gyfer gwyliau yn Eryri, gan ei fod yn agos at y mynyddoedd, y môr a threfi Caernarfon, Bangor, Porthmadog a Phwllheli.

Am Ganolfan Y Fron


AWR CANOLFAN Y FRON
Adeilad ar agor 9:00 – 16:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener

HYSBYS COVID-19

Ar ol trafodaethau, bydd Canolfan y Fron yn gweithredu gyda rhagofalon mewn lle. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra y gall hyn ei roi i chi.

Siop – gan y bydd drws i’r siop ar gau, cewch archebu nwyddau o’r cyntedd. Ni fydd newid yn yr oriau agor a cewch eich papur newydd fel arfer.

Caffi – Gwasanaeth ‘Têcawe’ yn unig. Archebwch dros y ffôn neu o’r cyntedd. Bydd y Clwb Cinio dydd Mercher, noson Sglod a Cod a cinio dydd Sul hefyd ar ffyrf ‘Têcawe’. (rhaid i archeb cinio Sul gael ei roi mewn erbyn 5y.h. dydd Gwener)

Gwasanaeth Danfon i rai sy’n Hunan-Ynysu.
Os na allwch ddod i’r Ganolfan i brynu eich nwyddau neu fwyd ‘Têcawe’, gallwn ddanfon eich archeb (yn ddi-dâl). Lleiafswm archeb fydd £5. Cewch dalu dros y ffôn gyda cherdyn neu gadael arian parod mewn man diogel (gyda threfniant o flaen llaw). Mae’r gwasanaeth yma ar gael rhwng 9:30 – 15:30 o fewn radiws o 5 milltir.

Ar gyfer codi neu i gael danfon eich archeb – ffoniwch ni ar
01286 880882

 

Digwyddiadau


No events found.

Gweld pob digwyddiad
 •  

  Llety Y Fron


  Mae ein llety newydd unigryw i ymwelwyr yn addas i grwpiau o hyd at 18, neu i unigolion a theuluoedd. Mae pedair ystafell en suite chwaethus a chyfforddus yn y llety, gyda man cymunedol sy’n cael ei rannu sydd yn cynnwys cegin, ystafelloedd newid, storfa ddiogel i offer awyr agored a phwyntiau gwefru ceir trydan. Wi-Fi am ddim ym mhob man. I holi neu i archebu am y raddfa rataf, cysylltwch â 01286 880882 neu enquiries@canolfanyfron.org


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Caffi’r Eliffant


  Enwyd ein Caffi ar ôl y Mynydd Mawr, ein mynydd ‘eliffant’, ac y mae’n arbenigo mewn gwneud brecwast, prydau plaen, cacennau, te a choffi. Mae prydau nos yn cael eu gweini trwy drefniant. Mae’r Caffi yn lle gwych i gerddwyr aros ar eu ffordd ar Lwybr Pererinion Gogledd Cymru neu Lwybr Llechi Eryri, neu seiclwyr yn dringo i fyny at y pentref. Mae croeso i gŵn ar dennyn os ydynt yn byhafio! Mae’r golygfeydd o’r Caffi o Grib Nantlle ar draws y dyffryn yn newid yn gyson, ac yn werth eu gweld ar unrhyw adeg o’r flwyddyn.


 •  

  Siop Fron - ein siop bentref leol


  Mae ein siop gymunedol, yr agosaf am 3 milltir, yn darparu ar gyfer trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd, gyda detholiad o nwyddau sylfaenol, wyau a chynnyrch llaeth, ffrwythau a llysiau, melysion, diodydd, papurau newydd a thanwydd solet. Rydym hefyd yn gwerthu cynnyrch a chrefftau lleol, gan gynnwys cardiau a chofroddion o’r ardal. Gwirfoddolwyr lleol yn bennaf yw’r staff cyfeillgar, ac fe fyddant yn estyn croeso arbennig i chi ac yn gwneud eu gorau i roi i chi’r hyn a ddymunwch.


Fy Mynydd i


'Mynydd Mawr' pan mae'r gaea'n hir,
A 'Mynydd Grug' â'r haf drwy'r tir.
Ond i'r dyn diarth, efo'i blant,
Nid yw ond rhyw hen eliffant.

Mei Mac

Y Fron


Mae pentref yng nghesail Eryri,
Ymhell o ddwndwr y byd,
Cadernid a thlysni o gwmpas,
A thlysni a erys o hyd.

E Williams
Cyn Ddisgybl Ysgol BronyfoelT: 01286 880882    E: enquiries@canolfanyfron.org

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2020 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified