Canolfan Y Fron

Croeso i’r pentref wrth droed ‘Mynydd Eliffant’


Mae pentref bychan Y Fron yng nghanol tir comin ar ucheldir Eryri, 6 milltir yn unig i’r de o Gaernarfon, yn harddwch gogledd Cymru. Yma mae’r gog yn canu bob mis Mai, yr eos yn telori drwy’r haf, a defaid a gwartheg yn crwydro. Pentref a sefydlwyd yn wreiddiol gan chwarelwyr yw Y Fron, ac y mae bellach yn baradwys i’r rhai sydd yn ymddiddori mewn gweithgareddau awyr agored ac yn fan delfrydol ar gyfer gwyliau yn Eryri, gan ei fod yn agos at y mynyddoedd, y môr a threfi Caernarfon, Bangor, Porthmadog a Phwllheli.

Am Ganolfan Y Fron


Gohirir Cyfarfod Cyffredinol Blynddol Canolfan y Fron

tan Dydd Sul 3ydd Gorfennaf

oherwydd salwch Covid ac ymrwymiadau Aelodau’r Bwrdd a drefnwyd ymlaen llaw

Eglurhad ar Gyflwyno Ffurflenni Dirprwy ar gyfer Cy-farfod Cyffredinol Blynyddol Canolfan Y Fron Dydd Sul 03.07.2022

________________

CEGIN FRON

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Cegin Fron bellach wedi’i drwyddedu i weini diodydd alcoholig. Rydym yn cynnig detholiad sy’n cynnwys gins lleol, fodca, gwinoedd, lagers a chwrw lleol i ategu’r bwyd gwych a baratowyd gan Chef “Jude”.

Os nad ydych eto wedi blasu’r bwyd blasus a goginiwyd gan ein cogydd newydd, mae hi’n edrych ymlaen at eich gweld yn Cegin Fron. Cynlluniwch amser gydach ffrindiau I ddod I ymweld a ni I arogli bwyd gwych a golygfa ogoneddus o Grib Nantlle.

Dewch draw i weld bwydlen Newydd sydd yn cynnwys bwydydd Newydd a ffurfiwn fel Pizzas. 

Bwyta Tu fewn  Bwyta tu allan Bwyd Parod

I bwcio bwrdd neu archebu tecawe ffoniwch 01286 882048 os gwelwch yn dda

SIOP FRON

Oherwydd prinder staff ar hyn o bryd ar agor 09:00 – 17:00 Bob dydd (Dydd Sul 10:00 – 16:00)

Mae Shop Fron bellach yn gwerthu diodydd alcoholig

LLETY

Mae’r Llety yn awr wedi ail agor yn ei gyfanrwydd gan gynnwys y gegin gyfrannol.  Rydym yn dal i gymryd rhagofalon yn erbyn Covid-19 trwy sicrhau nad yw llestri a chyllyll a ffyrc yn cael eu rhannu ac yn gofyn i westai arsylwi pellter cymdeithasol yn y gegin ac i wisgo masgiau pan ddim yn eistedd.

Bellach mae gan Ganolfan y Fron olchfa ar gael i’w defnyddio gan westeion sy’n aros yn y Llety a’r gymuned leol fel ei gilydd. Mae ganddo gyfleusterau golchi a sychu. I ddefnyddio’r golchdy, galwch heibio naill ai yn Siop Fron neu Cegin Fron lle gallwch brynu tocynnau i’w defnyddio yn y peiriannau.

Gallwch wneud bwciadau ar y wefan yma, trwy ffonio 01286 880882 neu trwy Booking.com, Expedia neu Airbnb wrth edrych am ‘accommodation in Upper Llandwrog’.